Thiết kế thương hiệu

xuong in an2 1024x578 1

Sức mạnh của một tấm bưu thiếp gửi khách hàng!

Nếu bạn là chủ donah nghiệp bạn nên biết Sức mạnh của một tấm bưu thiếp gửi khách hàng!. Roger C. Parker là tác giả của 35 cuốn sách viết về marketing và thiết kế, trong đó có cuốn bán chạy nhiều năm Looking Good in Print (tạm dịch: Nổi bật trên bưu thiếp). Roger khuyên: “Nếu …

Sức mạnh của một tấm bưu thiếp gửi khách hàng! Read More »

portrait of happy black manager looking at camera EAPQ4YL scaled e1589488586209 1024x813 1

Chiến lược ứng phó với sự thay đổi của giá cả thị trường

Bạn có biết Chiến lược ứng phó với sự thay đổi của giá cả thị trường? Một trong những nhu cầu cơ bản của khách hàng là giá trị. Giá trị không có nghĩa là giá rẻ mà có nghĩa là tạo ra nhận thức rằng những lợi ích mà sản phẩm đem lại là …

Chiến lược ứng phó với sự thay đổi của giá cả thị trường Read More »

Scroll to Top